Sami sobě oporou

Člověk musí začít pracovat sám na sobě, chce-li se cítit lépe! Musí začít u sebe a svou vlastní pílí a disciplínou si udělat čas, aby se ze zajetých stereotypů a stavů mysli vysvobodil.

Snažím se probudit každou buňku svého těla dokonalou pozorností, pohybem a stravou. Pohybuji se ásanami od jedné k druhé v závislosti na dechu. Dopřávám kloubům a svalům přirozený pohyb a rozvíjím své zdraví díky vhodným a chutným potravinám. Věřím a cítím, jak je každá má buňka oživována čistou a proudící energií, která silou mého dechu vniká do těla. Vědomě čistím své tělo a povzbuzuji ho k životu a vitalitě. Člověk musí začít pracovat sám na sobě, chce-li se cítit lépe! Musí začít u sebe a svou vlastní pílí a disciplínou si udělat čas, aby se ze zajetých stereotypů a stavů mysli vysvobodil. Jde to! Každý z nás může, i vy! Zbavíte-li se stereotypů, energie začne volně proudit.

A tak se pohybujete, jezte zdravě, meditujte a každý den si buďte vědomi toho, co děláte!

Když přijde období, kdy nad námi vítězí emoce, je nutné intenzivněji vnitřně pracovat. Emoce se stávají překážkou štěstí. Proto každý den, pravidelnou mentální očistou odpouštím sobě samému, že jsem nechal strachu a hněvu, závisti, možná i neúctě a marnivosti prostor proto, aby poškodily mé tělo. Emoce a nálady vznikají z hodnocení situací okolo nás. Nejsou-li podle našich představ, nebo očekávání, duše začíná strádat. Není možné zažívat jen krásné věci. Je nutné umět přijímat přirozený koloběh věcí, situací a života. Pokud to chceme násilím změnit, dojde ke vzniku negativních emocí a napětí v naší mysli. To vyvolá neklid a nepohodu. Aby energie dobře proudila, je nutné zbavit se představ, očekávání a stereotypů v myšlení, konání i činech. Je nutné přijímat polaritu a situace takové, jaké jsou. Respektovat je!

Nic k nám nepřichází jen tak. Vše má v našem životě důležitost. Náš život je učitel a my se neustále učíme. Svět okolo nás je dynamický. Neustále proměnlivý. Nic na světě není stálého. Vše prochází pohybem a neustálou změnou, a proto je nutné být flexibilní a uvolněný. Spoléhat se na situace, lidi, věci a vztahy, že budou stále a neměnné je lidská touha, která s sebou však nese bolest. Zažili jste už něco stálého?

K flexibilitě a uvolnění nás vede dech a pozitivní smýšlení. Budete-li správně pracovat se svým dechem, představivostí a necháte volnost svým snům, budete-li snít, meditovat, naučíte se svoji energii obnovovat, budete ji mít pod kontrolou a stanete se adaptabilními ke změnám. Budete se cítit lépe. Váš život vám bude přinášet více energie, která prostoupí vaše tělo a mysl. Budete šťastní a spokojení.

Jsme tvořeni energií. Energie je okolo nás i v nás a tak jen my samotní si můžeme pomoci. „Jak to udělat?“ Mít víru, umět se rozhodnout a prožívat každou chvíli života naplno s vědomím, že můžeme! Stačí jen trocha osobní disciplíny, abyste se během dne zastavili. A učili se pozorovat. Několikrát v krátkých intervalech zavřeli oči, vnímali svůj dech a nechali procházet hlavou vše, co tam je a co z ní vyvěrá nebo co se do ní dostává.  Zastavte se proto, abyste se cítili lépe.

Mám rád svůj život, mám rád své tělo, které ukrývá mou duši, chrání ji a přenáší ze života do života. Mění ho jako kabát. Když tělo doslouží, duše ho opouští a nachází nové. Tento koloběh trvá, dokud se duše musí tímto způsobem poznávat a učit. Je to přirozený proces života, ve kterém je důležité nalézt lásku k sobě samému i bližním, milovat sebe, vážit si sebe sama a pečovat o své zdraví.

Václav Krejčík

Změna životního stylu

Cílem všech programů Energy Clinic je nastavit přijatelnou změnu životního stylu pro klienta dle jeho individuálních podmínek. Všechny programy jsou odborně vedeny a jsou zaměřeny na celkovou změnu životního stylu, hubnutí, optimalizaci stravovacích návyků, detoxikaci, odbourávání stresu a podporu životní energie.